top of page

Mindre justeringar på tidsskjema


Revidert tidsskjema er nå lagt ut under menyen "tidsskjema".

Høgde for menn U20 og U23 på søndag har blitt flytta 15 minuttar seinare for å legga betre tilrette for fleire utøvarar som kombinerer 110m hekk og høgde.

Oversikt over når medaljeseremoniane går er lagt til tidsskjemaet. Dette gir tidspunktet for når utøvarane skal møta til seremoni ved inngang under hovudtribune.

Foreløpig kan det sjå ut til at forsøk 400m hekk kvinner U20 utgår.

Comentários


bottom of page