top of page
Utøvarinformasjon

M

Me ønsker alle utøvarar velkomne til idrettsparken og Sandnes stadion. Under har me samla informasjon som me håper kan vera til hjelp for alle våre gjestar.

Garderobar

Det er tilgang til garderobar i Giskehallen, både idrettshallen frå 1965 og den nyaste som åpna i 2016.

Oppvarming/tilgang til hall

Det er gode oppvarmingsfasiliteter i områdene rundt Sandnes stadion.

Bak hovudtribunen er oppvarmingsområde med kunstgras, sprintstripe med tartan og lengdegrop.

Like aust for stadion og Giskehallen finner de Gisketjernet, eller Gisken som det blir kalla lokalt, med rundløype rundt.

Ved den nordlige utgangen frå stadion ligger Giskebanen. Her er det kastbur med høve for oppvarming for slegge og diskos. Ringen kan nok også brukes av kulestøtere dersom de ønsker det.

Vest for stadion er det mogleg å jogga på grusvegar i Ormaskogen. Det er også grusvegar som knytter saman området ved Gisketjernet, Giskebanen og Ormaskogen og stadion.  Mulighetene er mange i idrettsparken.

Giskehallen II kan brukast til avslapping, tøying og strekking, og vil vera eit alternativ til oppvarming om været skulle bli dårleg. Giskehallen II er en standard fleirbrukshall 22x44m.

Stevnekontor

Individuell og lagvis utdeling av deltakarkonvoluttar.
Informasjon og service.
Åpningstider:


Torsdag 24. august: kl. 17.00 – 21.00
Fredag 25. august: kl. 08.00 – 20.00
Lørdag 26. august: kl. 08.00 – 19.00
Søndag 27. august: kl. 08.00 – 16.00

Henting av startnummer

Henting av startnummer skjer også frå samme stad. Startnummer blir levert ut individuelt eller lagsvis, etter ønske. For å få lov til å starta må startkontingenten vera betalt. Me ber difor om at laga sjekker at betaling er foretatt før avreise til Sandnes. Startnummer vil ikkje bli lever ut utan at betaling er registrert. Betal innan tidsfristen for påmelding til kontonummer: 3260.28.44942

Akkreditering

Akkreditering for media får ein ved å fylla ut dette skjemaet.

Akkreditering for trenarar/ leiarar blir det søkt om klubb/lagsvis gjennom å fylla ut dette skjemaet.

Godkjent akkreditering kan hentast på stevnekontoret.

Kvalifisering løp

Sjå NM reglement punkt 22.

Kvalifisering tekniske øvingar
Viss det er 12 eller færre utøvarar etter opprop for kvalifisering i teknisk øving, blir det ikkje kvalifisering. Alle som har møtt til opprop går til finalen.

 

Stafett
Skjema for lagoppstilling kan du henta på stevnekontoret. Dette må vera ferdig utfylt og returnert seinast to
 timar før stafett søndag. Når du har levert inn skjemaet for lagoppstilling får du utlevert startnummer for laget. Lagsamansetning og rekkefølge for utøvarane på stafettlaget kan endras fram til tidspunktet for innmarsj.

 

Startnummer

Utøvarane skal ha to startnummer. Eit på brystet og eit bak på ryggen. Unnatak for høgde og stav der det er tillat med kun eit startnummer.

Vektkontroll/kastutstyr

Personlig kastredskap som ønskes brukt må leveres til kontroll senest 1 time før start.

Åpningstider for vektkontroll: 

Fredag frå kl. 12.00

Lørdag frå kl. 11.00

Søndag frå kl. 09.00

Skokontroll

Det vil bli foretatt skokontroll av eit tilfeldig utvalg av utøvarane sine sko etter at øvinga er ferdig og i call room før øvingsstart. 

Oppdatert oversikt over kva sko du har lov til å bruka finner du her.

Callroom

Foregår ved telt satt opp i område nær sprintstripa på oppvarmingsområdet seinast på tidspunkt oppgitt i tidsskjemaet. Her skal konkurransedrakt inkl startnummer og reklame, sko, antall og dimensjon på piggar visast fram for aktuell øving.

Innmarsj

Alle deltakerne skal være med på innmarsjen. Oppmøte ved teltet for call-room . Tidene for oppmøte til innmarsj vil framgå av tidsskjemaet.

Oppbevaring av stavar på Sandnes stadion

Å reisa rundt med en haug med stavar er lite kompatibelt med hotellrom, hotellheiser eller liknande. Ta turen oppom stadion, så skal me finna plass til stavane dykkar. Sjekk åpningstidene for stevnekontoret.

 

Lege

Det vil vera lege/førstehjelp til stades på stadion. «Legekontor» vil vera i den gamle garderoben som er plassert på høgre side når du kjem inn hovudporten til stadion.

 

Premieutdeling

Premieutdeling vil bli foretatt kort tid etter øvingsslutt. Antatt tidspunkt er oppgitt på tidskjemaet.

Premiering

Medaljar til dei tri beste i kvar øving.

Resultater
Blir lagt ut og oppdatert fortløpende under "resultater"-menyvalg. Resultatene blir også slått opp bak tribunen på vestsiden mot kunstgressbanen.

 

 

bottom of page