top of page

Link til digitalt opprop er sendt ut


Alle deltakarar på JR-NM skal nå ha mottatt link til digitalt opprop via registrert email-adresse. Viss du nå ikkje har mottatt denne, er det fint viss du tar kontakt med oppropsansvarleg Else Storhaug på email: else.storhaug@lyse.net eller på telefon: 95730738 slik at me får ordna det. Ta også kontakt med ho for andre spørsmål/problemer knytta til opprop.

Oversikt over status på opprop finner du på https://opprop.andro.no


コメント


bottom of page